Ktorý modul je ten správny?

Language: Slovak flag Slovak
Published: 30 December 2006
Length: 1 minute (57 words)

Move to older post or to index or to newer post.

Ak neviete, ktoré moduly (ovládače) by ste mali mať zavedené v jadre, mohol by vám pomôcť web Debian GNU/Linux device driver check page. Stačí vložiť do formulára výstup z príkazu lspci -n a stránka vám zobrazí zoznam odporúčaných modulov pre jednotlivé časti vášho počítača. Pre úplnosť len pripomínam, že zoznam zavedených modulov sa dá zobraziť príkazom lsmod.

Move to older post or to index or to newer post.

License: Unless stated otherwise, all published content is licensed under the CC BY 4.0.
Disclaimer: The views expressed on this website are mine alone and not those of my employer.
Contact: Feel free to drop me an e-mail to jimrich@jimrich.sk if you have any questions or comments.
Technology: This website lives in its own git repository and breaths thanks to Hugo static site generator.