Pkcs11Interop 1.0.0

Language: Slovak flag Slovak
Published: 02 February 2013
Length: 1 minute (45 words)

Move to older post or to index or to newer post.

Dnes som zverejnil prvú stabilnú verziu knižnice Pkcs11Interop, ktorá umožňuje používať nemanažované PKCS#11 knižnice v .NET aplikáciách.

Rozhranie PKCS#11 je definované rovnomenným kryptografickým štandardom z dielne RSA Laboratories a predstavuje platformovo nezávislé ANSI C API pre prístup k čipovým kartám a ostatným typom kryptografického hardvéru.

Move to older post or to index or to newer post.

License: Unless stated otherwise, all published content is licensed under the CC BY 4.0.
Disclaimer: The views expressed on this website are mine alone and not those of my employer.
Contact: Feel free to drop me an e-mail to jimrich@jimrich.sk if you have any questions or comments.
Technology: This website lives in its own git repository and breaths thanks to Hugo static site generator.