Bakalárska práca - web release

Language: Slovak flag Slovak
Published: 25 November 2005
Length: 1 minute (142 words)

Move to older post or to index or to newer post.

Takmer po roku a pol od štátnic som sa rozhodol uvoľniť oklieštenú verziu (web release) mojej bakalárskej práce s názvom “Elektronický obchod”. V práci som sa podrobne venoval najmä bezpečnosti webových aplikácií, takže každý, koho táto problematika zaujíma, môže do nej nahliadnuť.

Web release verzia neobsahuje rozsiahle kapitoly s návrhom databázy a správcovskej aplikácie. Vypustil som ich kvôli obave, že by sa takmer určite našiel niekto, kto by porušil moje autorské práva a chcel prácu vydávať za svoje dielo. V teoretickej časti práce som však rozobral množstvo bezpečnostných problémov, ktoré sprevádzajú nasadzovanie a vývoj webových aplikácií. Snáď niekto tento text využije na zdokonalenie seba samého a rozšírenie svojich vedomostí.

Web release verzia tejto práce je určená výhradne na vzdelávacie účely. Žiadna časť tejto práce nesmie by reprodukovaná alebo šírená akýmkoľvek spôsobom bez môjho predchádzajúceho súhlasu.

Prácu si môžete stiahnuť v PDF formáte.

Move to older post or to index or to newer post.

License: Unless stated otherwise, all published content is licensed under the CC BY 4.0.
Disclaimer: The views expressed on this website are mine alone and not those of my employer.
Contact: Feel free to drop me an e-mail to jimrich@jimrich.sk if you have any questions or comments.
Technology: This website lives in its own git repository and breaths thanks to Hugo static site generator.
Legalities: This website does not use any cookies ¯\_(ツ)_/¯