Diplomová práca - web release

Language: Slovak flag Slovak
Published: 23 May 2006
Length: 1 minute (125 words)

Move to older post or to index or to newer post.

Dnes som úspešne absolvoval záverečné štátne skúšky, a tak mám tú česť uvoľniť oklieštenú (web release) verziu mojej diplomovej práce, ktorá nesie názov “Návrh, realizácia a zabezpečenie firewallového systému”. V práci popisujem problematiku zabezpečovania unixových systémov a čiastočne aj počítačových sietí. Prioritne sa síce zameriavam na systém GNU/Linux, no mnohé poznatky sú aplikovateľné aj na ostatné unixové systémy.

Web release verzia neobsahuje kapitolu popisujúcu vytvorený inštalačný program a z bezpečnostných dôvodov ani kapitoly s popisom sietí, v ktorých je vytvorený firewallový systém implementovaný. Dúfam, že tento text niekomu poslúži pri rozširovaní vedomostí.

Web release verzia tejto práce je určená výhradne na vzdelávacie účely. Žiadna časť tejto práce nesmie by reprodukovaná alebo šírená akýmkoľvek spôsobom bez môjho predchádzajúceho súhlasu.

Prácu si môžete stiahnuť v PDF formáte.

Move to older post or to index or to newer post.

License: Unless stated otherwise, all published content is licensed under the CC BY 4.0.
Disclaimer: The views expressed on this website are mine alone and not those of my employer.
Contact: Feel free to drop me an e-mail to jimrich@jimrich.sk if you have any questions or comments.
Technology: This website lives in its own git repository and breaths thanks to Hugo static site generator.
Legalities: This website does not use any cookies ¯\_(ツ)_/¯