jQuery - javascript rýchlo a efektívne

Language: Slovak flag Slovak
Published: 28 July 2009
Length: 3 minutes (432 words)

Move to older post or to index or to newer post.

Za svoju hráčsku prax som už prešiel nejednu point-n-click adventúru a občas sa mi stalo, že som v hre “zakysol”. Je to veľmi nepríjemný pocit a po pár hodinách trápenia v takej situácii siaham po návode. Mnohokrát sa však pri hľadaní riešenia nechtiac dozviem z návodu aj veci, ktoré som sa dozvedieť vôbec nechcel a tým si už dopredu tak trochu pokazím zábavu. Keď som pred zhruba desiatimi rokmi písal slovenské návody na sériu adventúr Monkey Island, chcel som tento problém eliminovať rozčlenením návodov do sekcií, pričom každá sekcia by bola venovaná iba jedinému problému. Základná idea teda bola celkom jednoduchá:

Hráč identifikuje správnu sekciu podľa názvu, ktorý obsahuje popis problému a v texte tejto sekcie nájde riešenie len pre svoj aktuálny problém.

Nápad sa mi podarilo úspešne realizovať a s výsledkom som bol dlho spokojný.

Tento mesiac však vyšiel nový diel série s názvom Tales of Monkey Island a pár dní po ňom aj remake prvej časti s názvom The Secret of Monkey Island: Special Edition. Pri tejto príležitosti som sa rozhodol revidovať spomínané návody a napadlo mi, že sa posuniem ešte o krok ďalej a pomocou javascript-u ukryjem pred očami čitateľa text, ktorý nemá resp. nechce vidieť. Základná idea sa teda rozšírila nasledovne:

Hráč identifikuje správnu sekciu podľa názvu, ktorý obsahuje popis problému a po kliknutí na názov sekcie sa mu zobrazí jej text, kde nájde riešenie len pre svoj aktuálny problém.

Nechcelo sa mi však “babrať s čistým javascript-om”, a tak som si povedal, že skúsim použiť niektorý z open source frameworkov. Svoju pozornosť som upriamil na frameworky Dojo a jQuery. Ako prvé som vyskúšal Dojo, no keď sa mi nepodarilo dosiahnuť požadovaný efekt ani po dvoch hodinách, povedal som si, že je čas ísť ďalej. Na rad prišlo jQuery a na moje veľké prekvapenie bol výsledok na svete v priebehu desiatich minút.

jQuery má veľmi jednoduchú syntax a s jeho pomocou dokážete manipulovať naozaj s ľubovoľným objektom (alebo skupinou objektov) nachádzajúcim sa v HTML dokumente. Z tutoriálov som veľmi rýchlo zistil, že pre skrytie všetkých odstavcov (HTML element p) stačí použiť kód:

$("p").fadeOut(1000);

Tento príklad som pozmenil tak, aby sa skrývali iba odstavce vnorené v elementoch používajúcich CSS triedu s názvom “section”:

$(".section").find("p").fadeOut(1000);

Potom už stačilo len pridať obsluhu udalosti kliknutia ľavého tlačidla myši a sformátovať text návodu podľa nasledovného príkladu:

<div class="section">
  <h4>Názov kapitoly</h4>
  <p>Text kapitoly..</p>
</div>

Vďaka jQuery som sa tiež úplne vyhol nepríjemnému ladeniu javascript-u pre rôzne prehliadače. Všetky mnou použité funkcie totiž fungovali “out-of-the-box” vo Firefox-e, Internet Explorer-i, Google Chrome i v Opere.

Výsledok si môžete pozrieť v návodoch na stránke Monkey Island Corner.

Move to older post or to index or to newer post.

License: Unless stated otherwise, all published content is licensed under the CC BY 4.0.
Disclaimer: The views expressed on this website are mine alone and not those of my employer.
Contact: Feel free to drop me an e-mail to jimrich@jimrich.sk if you have any questions or comments.
Technology: This website lives in its own git repository and breaths thanks to Hugo static site generator.