SoftHSM for Windows

Language: Slovak flag Slovak
Published: 17 August 2011
Length: 1 minute (76 words)

Move to older post or to index or to newer post.

Minulý týždeň bola vydaná verzia 1.3 softvérového tokenu SoftHSM, do ktorej som prispel viacerými patchmi umožňujúcimi natívny beh v prostredí Microsoft Windows. Zároveň som vytvoril inštalačný balík pre túto platformu.

Projekt SoftHSM implementuje rýdzo softvérové kryptografické úložisko dostupné prostredníctvom rozhrania PKCS#11, ktoré môže byť použité napríklad na testovanie aplikácií bez nutnosti vlastniť drahý HSM modul alebo čipovú kartu a príslušný middleware. SoftHSM je vyvíjané ako súčasť projektu OpenDNSSEC a využíva implementáciu kryptografických funkcií z knižnice Botan.

Move to older post or to index or to newer post.

License: Unless stated otherwise, all published content is licensed under the CC BY 4.0.
Disclaimer: The views expressed on this website are mine alone and not those of my employer.
Contact: Feel free to drop me an e-mail to jimrich@jimrich.sk if you have any questions or comments.
Technology: This website lives in its own git repository and breaths thanks to Hugo static site generator.
Legalities: This website does not use any cookies ¯\_(ツ)_/¯