Kurz Linuxu

Language: Slovak flag Slovak
Published: 27 October 2005
Length: 1 minute (149 words)

Move to older post or to index or to newer post.

Informácie a materiály pre účastníkov mnou vedených kurzov o systéme GNU/Linux a sieťových technológiách.

GNU/Linux - Správa a údržba systému

Kurz sa konal v zimnom semestri šk. roku 2005/2006 na novom internáte M.Uhra v Trnave. Organizovalo ho záujmové združenie Internet Klub. K dispozícii sú kompletné prednášky vo formátoch ODP a PDF.

GNU/Linux - Prvé kroky

Kurz sa konal v letnom semestri šk. roku 2005/2006 na Katedre aplikovanej informatiky a automatizácie. Bol založený na osnovách kurzu “GNU/Linux - Správa a údržba systému”, ktoré boli doplnené prezentáciou desktopového riešenia s distribúciou Suse Linux.

Odporúčané študijné materiály:

Nasadenie systémov GNU/Linux a OpenBSD v počítačových sieťach

Kurz sa konal v letnom semestri šk. roku 2005/2006 na novom internáte M.Uhra v Trnave. Organizovalo ho záujmové združenie Internet Klub.

Odporúčané študijné materiály:

Move to older post or to index or to newer post.

License: Unless stated otherwise, all published content is licensed under the CC BY 4.0.
Disclaimer: The views expressed on this website are mine alone and not those of my employer.
Contact: Feel free to drop me an e-mail to jimrich@jimrich.sk if you have any questions or comments.
Technology: This website lives in its own git repository and breaths thanks to Hugo static site generator.
Legalities: This website does not use any cookies ¯\_(ツ)_/¯