PKCS11-LOGGER 1.0

Language: Slovak flag Slovak
Published: 19 November 2011
Length: 1 minute (60 words)

Move to older post or to index or to newer post.

Dnes som zverejnil prvú verziu knižnice PKCS11-LOGGER, ktorá umožňuje logovať komunikáciu prebiehajúcu medzi aplikáciou a ľubovoľnou knižnicou implementujúcou rozhranie PKCS#11.

Rozhranie PKCS#11 je definované rovnomenným kryptografickým štandardom z dielne RSA Laboratories a predstavuje platformovo nezávislé API pre prístup k čipovým kartám a ostatným typom kryptografického hardvéru.

Zdrojový kód knižnice a build pre Windows je možné získať z domovskej stránky projektu.

Move to older post or to index or to newer post.

License: Unless stated otherwise, all published content is licensed under the CC BY 4.0.
Disclaimer: The views expressed on this website are mine alone and not those of my employer.
Contact: Feel free to drop me an e-mail to jimrich@jimrich.sk if you have any questions or comments.
Technology: This website lives in its own git repository and breaths thanks to Hugo static site generator.
Legalities: This website does not use any cookies ¯\_(ツ)_/¯