Rest in peace ICQ

Language: Slovak flag Slovak
Published: 26 November 2007
Length: 1 minute (177 words)

Move to older post or to index or to newer post.

Proprietárny protokol, obmedzujúca licencia a časté výpadky služby ICQ ma doviedli k rozhodnutiu zveriť moju IM komunikáciu riešeniu využívajúcemu protokol XMPP/Jabber. Ako najväčšiu výhodu vnímam fakt, že špecifikácia tohto protokolu je voľne dostupná a neprikazuje použitie konkrétnej IM siete, serveru ani klientskeho programu. Ako poskytovateľa služby som si vybral spoločnosť Google, ktorá pod názvom Google Talk ponúka vlastné IM riešenie založené práve na tomto protokole. Stačí mať GMail konto, klienta podporujúceho XMPP ako je napríklad Pidgin a po jednoduchom nastavení môžete začať komunikovať. Ak máte proti Google nejaké výhrady, môžete použiť alternatívnych poskytovateľov ako napríklad jabber.cz alebo root.cz.

Zazneli hlasy, že sa odstrihávam od zvyšku sveta, no myslím si, že opak je pravdou. Zmena IM siete síce trochu zabolí, ale iba kvôli tomu, že protokol ICQ je proprietárny a nepoužíva sa v žiadnej inej sieti. Ak sa v budúcnosti rozhodnem zmeniť poskytovateľa IM služieb, budem si môcť vybrať spomedzi viacerých sietí využívajúcu XMPP protokol a vďaka tomu budem môcť naďalej komunikovať s mojimi kontaktmi. Neodstrihávam sa od sveta. Idem s dobou a vyberám si najlepšie dostupné riešenie.

Move to older post or to index or to newer post.

License: Unless stated otherwise, all published content is licensed under the CC BY 4.0.
Disclaimer: The views expressed on this website are mine alone and not those of my employer.
Contact: Feel free to drop me an e-mail to jimrich@jimrich.sk if you have any questions or comments.
Technology: This website lives in its own git repository and breaths thanks to Hugo static site generator.